1. הינני מעוניין להבטיח את מקומי בסדנת בלוקצ’יין שתתקיים בתל אביב או רמת גן.
  2. ידוע לי כי במידה ואבטל את השתתפותי לפני תחילת הסדנא אחויב בדמי רישום ותוחזר לי יתרת סכום עלות הסדנא באופן הבא:
    1. מעל 7 ימי עסקים לפני תחילת הסדנא: 0, אין דמי רישום.
    2. 3-7 ימי עסקים לפני תחילת הסדנא: 300 שקלים בתוספת מע”מ כחוק.
    3. עד 3 ימי עסקים לפני תחילת הסדנא: 780 שקלים בתוספת מע”מ כחוק.
  3. ידוע לי כי פתיחת הסדנא מותנית במספר משתתפים מינימלי שיקבע על ידי אנגורה מדיה ולכן תהיה רשאית להזיז את תאריך פתיחת הסדנא.
  4. ידוע לי כי אנגורה מדיה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק סטודנט ללא החזר כספי בעקבות התנהגות לא נאותה ועבירה על החוק (לדוגמא: הטרדה מינית).
  5. הינני מתחייב שלא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשתף או להעביר שום מצגת או חומר לימודי שאקבל בכיתה במהלך הסדנא לשום גורם, כל החומר הלימודי לעיני בלבד.